overbodig

Training systemisch/ relationeel werk

en de kunst van het ontmoeten

Beroepskrachten/ familiezorgers ( voorheen genoemd: mantelzorgers) en of vrijwilligers worden getraind in het systemisch/ relationeel werk ( op basis van Familiezorg*).

Kern van de Familiezorg is dat een ernstige ziekte, stoornis, handicap of trauma niet alleen de zorgvrager, maar heel het systeem rondom de zorgvrager raakt. Familierelaties komen hierdoor onder druk te staan. En juist een goede relatie is nodig om de zorg van harte te kunnen geven en ontvangen.

Training:

Via de training leren de beroepskrachten/ familiezorgers o.a. het hele systeem te overzien, tot vraagverheldering te komen en daardoor de draaglast en draagkracht van de betrokkenen goed te verdelen. Overbelasting van familieleden/ mantelzorgers wordt zo voorkomen. De familie/ het gezin benut zijn eigen potentiëel en de zorg is beter afgestemd en is effectiever en efficiënter.

Een onmiskenbaar belangrijke manier van kijken én handelen, die vanuit relationeel oogpunt zorgt voor een betere zorgverlening aan gezinnen en families. Maar biedt ook de medewerkers een grotere arbeidssatisfactie. Wilt u eens bekijken wat Familiezrog voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact op met Michiel.

Introductiebijeenkomst:

Om uw organisatie kennis te laten maken met Familiezorg kan er op locatie ook een introductiebijeenkomst gegeven worden, waarin kort Familiezorg wordt uitgelegd en men kan ervaren wat Familiezorg voor uw organisatie én uw medewerkers kan betekenen.

De introductiebijeenkomst en training wordt geheel toegeschreven naar de medewerkers, hun opleidingsniveau en hun werkzaamheden binnen de organisatie.

De training is o.a. geschikt voor:

  • Instellingen in de jeugdzorg
  • Medewerkers gemeenten
  • Huisartsen en praktijkondersteuners
  • Wmo consulenten/ loketmedewerkers gemeenten
  • Thuiszorg medewerkers
  • Mantelzorgondersteuners
  • Familieleden van ernstig zieken
  • Medewerkers van instellingen met langdurige zorg als GVT of verpleeghuizen, geriatrische afdelingen alg. ziekenhuis
  • Vrijwilligers in thuiszorg, GVT en GGZ instellingen
  • Medewerkers van GGZ instellingen

Voor informatie over de mogelijkheden introductiebijeenkomst en/ of training "systemisch/ relationeel werk" bel  062-062-88-68 of mail.

* Familiezorg is ontwikkeld door Dr. D.M. Beneken genaamd Kolmer ( universiteit Tilburg, Tranzo) op basis van haar promotieonderzoek "Familycare and care responsibility: the art of meeting each other"( 2007, Delft, Eburton).

Informatie over tarieven: neem contact op met Michiel.