Moiren

Moiren is een beweging. Ontstaan vanuit twee enthousiastelingen, twee medemensen ( Freddy en Michiel).

 

Beweging Moiren heeft tot doel vormen te laten ontstaan vanuit de essentie van het leven. Vormen, die ons steun bieden, inspireren, stimuleren en ons laten verbinden in onze dagelijkse spiritualiteit en onze religieuze beleving. Vormen, die ons weer bij de essentie uit laten komen. De essentie van het leven is beweging. Alles beweegt, volgens een vast patroon. Of je dit nu beschouwt als universele energie of natuurlijke wetmatigheden of gestuurd door God of Allah, wij beschouwen dit als één en hetzelfde. Alle vormen zijn waar. Maar de ene is niet meer waar dan de andere. Alles komt vanuit dezelfde bron, een plaats waar we geen concrete vorm aan kunnen geven. Daar zijn we als mens te beperkt voor.

Moiren heeft niet veel vorm, maar wil de ruimte bieden om vormen te laten onstaan. Vormen, die de essentie van het leven sterk ondersteunen. Moiren wil een aanzet geven om steeds weer de essentie te blijven zien. Die te onderzoeken en daar je gedrag op aan te passen. Moiren wil een platform zijn voor vragen en ideeen, waar vanuit acties ontstaan. Iedereen mag en kan meedoen. Vanuit een gedachte, vraag of idee ontstaat vanzelf een vorm. Te denken valt aan:

* het organiseren van bijeenkomsten over wat b.v. bewustwording met je doet.

* het opzetten van steungroepen om elkaar bij te staan in alledaagse problemen ( emotioneel, sociaal, financieel) onvoorwaardelijk, als medemens.

* boekbesprekingen of filmrecenties

* lezingen praatgroepen over b.v. religie en zingeving.

* alle vormen, die een ontmoeting in gelijkheid bewerkstelligt.

E-mail: Freddy Ouderikmanspoel

of Michiel Fondse

voor meer informatie kijk op de site van Moiren