Ethische code

1. Een coach/trainer behandelt zijn of haar cliënten met respect voor hun individuele noden, normen en waarden.

2. Een coach/ trainer werkt met cliënten naar het beste van zijn of haar kunnen zonder enig vooroordeel ten opzichte van hu leeftijd, geslacht, ras, religie, cultuur, seksuele geaardheid, fysieke mogelijkheden of sociale en economische achtergronden.

3. Een coach/trainer maakt geen misbruik van zijn of haar positie als coach/ trainer, om op één of andere manier een (seksuele) relatie uit te lokken of te beginnen. Hij of zij respecteert de vertrouwensrelatie tussen hem/ haar en de cliënt.

4. Een coach/trainer respecteert het recht van een cliënt om zijn of haar eigen coach/trainer te kiezen en het recht om zijn of haar weg van heling of genezing te volgen.

5. Een coach/trainer respecteert het vertrouwen van zijn of haar cliënt in zijn of haar (eerstelijns) verzorger c.q. hulpverlener.

6. Een coach/trainer steunt zijn of haar cliënt zonder tussenkomst van een persoonlijk oordeel. Is hij of zij hiertoe niet in staat , dan zal de coach/trainer zich verplichten cliënt te adviseren een anderen coach/trainer te kiezen.

7. Voelt een coach/trainer dat zijn of haar kennis ten aanzien van de problemen van de cliënt te kort zal schieten, dient hij of zij de cliënt te adviseren een second opinion te vragen.

8. Een coach/trainer houdt alle informatie aangaande de cliënt geheim.

9. Een coach/trainer is persoonlijk aansprakelijk en verantwoordelijk voor al zijn of haar beslissingen en daden als coach/trainer in de samenleving.

10. De Reikimastervereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van schaden, die derden (voor de vereniging) lijden door eventueel onzorgvuldig handelen, of het niet handelen volgens de ethische code, door de leden.