Gezinscoaching

en de kunst van het ontmoeten

 

Gezinscoaching is o.a. geschikt voor gezinnen die te maken hebben met:

a) verstoorde relaties of ruzies onderling, al dan niet duidelijk waar dit om gaat.

b) opvoedvraagstukken

c) spanningen en stress n.a.v. ziekte, overlijden of ander trauma.

Leer elkaar weer ontmoeten!

Veel gezinnen komen onder druk te staan als gevolg van allerlei situaties. Te denken valt aan b.v.:

  • ernstige ziektes als kanker, MS, dementie.
  • gedragsproblemen bij kinderen zoals agressief en of druk gedrag, maar ook juist stil en teruggetrokken gedrag.
  • omgangsvraagstukken bij kinderen en jongeren met b.v. een vorm van autisme.
  • handicap, trauma of ongeluk en/ of revalidatie.
  • verslavingen.
  • overlijden of afwezigheid van een gezinslid.
  • onderlinge ruzies, moeizame omgang met elkaar.

Het geconfronteerd worden met zo'n situatie is al zwaar genoeg. Ieder gezinslid gaat hier op zijn of haar eigen manier mee om. NIet iedereen lukt dit voldoende en vaak blijft de focus gericht op degene, die ziek is of die de gedragsproblemen heeft. Of blijven onderlinge problemen bestaan en kom je maar niet tot elkaar.

In heel wat gezinnen brengt dit soort situaties dan zo veel te weeg, dat het gezin te zwaar belast wordt of zelfs uiteenvalt ( b.v. ruzies, elkaar ontwijken en elkaar niet meer willen zien). De druk op de gezinsleden wordt zo vergroot, dat ook zij op den duur uitvallen of ziek worden. Of ieder gezinslid krijgt zijn eigen hulpverlener.

>

Doel: elkaar weer ontmoeten en weer een gezin zijn!

Bij de gezinscoaching wordt elk gezinslid betrokken bij de situatie en wordt er voorkomen dat mensen overbelast raken. Er wordt zodanig inzicht gegeven in ieders rol, dat men als gezin de moeilijke situatie samen kan dragen. En wordt voorkomen dat ieder gezinslid elders zijn heil gaat zoeken, wat in de regel niet leidt tot verbetering van de situatie. Juist het samen met elkaar aangaan van de situatie zorgt voor verbeterde relaties. Hierdoor kan men er beter voor elkaar zijn. Zonder overbelasting. Het gezin kan weer gezin zijn!

De gezinscoaching vindt bij u thuis plaats of in onze praktijk. Alle gezinsleden (vanaf een jaar of 12) worden hiervoor uitgenodigd.

Herkent u zo'n situatie en wilt u eens weten of gezinscoaching iets voor u en uw gezin kan betekenen? Mail dan gerust uw vraag naar ons. In een gratis en vrijblijvend gesprek wordt er gekeken of uw situatie met gezinscoaching geholpen kan worden. Dit gesprek kan bij u thuis of in onze praktijk de Bron plaatsvinden.

E-mail:info@praktijkdebron.nl of bel 062-062-88-68

Deze vorm van begeleiding kan vanuit een pgb budget gefinancierd worden.